luoi-an-toan-ban-cong-1
Lưới an toàn ban công mẫu 01
Nnhà sản xuất: Đài Loan
Loại 2.5 li

luoi-an-toan-ban-cong-1
Lưới an toàn ban công mẫu 02
Nhà sản xuất: Sankaku (Nhật Bản)
Loại 3.0 li

luoi-an-toan-ban-cong-2
Lưới an toàn ban công mẫu 03
Nhà sản xuất : Sankaku (Nhật Bản)
Loại 3.5 li